Bättre luft med luftrenare

Luftrenaren ger bättre klimat och hjälper mot astma

Luftbehandling med hjälp av en luftrenare

Det finns flera olika luftrenare som kan fixa en luftbehandling mot diverse föroreningar som kan t.ex. finnas i den luft som cirkulerar runt hemma hos dig.

Det finns olika situationer då en luftrenare kan användas, t.ex. kan det vara en stor hjälp för de som lider av allergi eller astma eller när man har problem med dålig lukt hemma och när man vill helt enkelt minska eller eliminera passiv rökning i t.ex. sitt kontor.

Olika problem som en luftrenare kan rensa bort:

T.ex. kan en luftrenare ta bort damm, mögel sporer och pollen som fungera som allergener. Allergener är naturliga ämnen, som den som är allergisk kan enkelt reagera mot.

Tekniken som används hos en luftrenare utvecklas och man gör framsteg hela tiden, som t.ex. med en luftrenare som kan rensa den luft du andas in och fånga ett större antal virus, bakterier och partiklar som flyger runt i luften omkring dig.

En luftbehandling kan göras med hjälp av en luftrenare i olika miljöer och beroende på den situation du har och vad för föroreningar som du önskar att ta bort så finns följande luftrenare att t.ex. välja bland:

Luftrenare med jonisator

En luftrenare som arbetar med en jonisator släpper joner i luften. Dessa joner får luftburna partiklar att fästa sig med varan som en elektrostatisk attraktion när en partikel som sätter sig på en jon ändrar sin laddning. När partiklarna blir för många ihop så blir de så tunga att de faller ner. Sedan är det bara att rensa bort dem från golvet eller vart de har hamnat.

Luftrenare med UV-ljus

En luftrenare med UV-ljus sterilisera luften med hjälp av UV-lampor och har även ett bra filtersystem, tillsammans jobbar de för att ta bort de olika döda mikroorganismer som flyger runt i ett rum.

Förutom ett UV-ljus finns även flera olika andra luftfilter som kan fungera som perfekta fällor för luftburna partiklar. De fångas när luften är tvungen att pressas genom ett filter. Partiklarna blir alltså fysiskt fångade av filtret.

Luftrenare med hepafilter

Ex på luftrenare med filter som är bäst i test när det handlar om att fånga partiklar i luften, är luftrenare som arbeta med ett hepafilter. Ett hepa filter kan ta bort minst 99.79 % av de 0,3 mikrometer partiklar som flyger runt, den kan även vara mer effektiv mot partiklar som är något större eller mindre. Ett hepafilter luftrenare filtrerar all den luft som finns i ett rum. För en som lider av t.ex. allergier kan ett hepafilter vara en effektiv lösning. De tar bort partiklar i luften som allergener gärna fäster sig på och skapar allergi problem för känsliga personer.

Luftrenare som använder aktivt kol

Aktiv kol är ett luftigt material som kan absorbera kemikalier på en molekylär basis, men de har svårt att däremot ta bort större partiklar i luften. Aktivt kol kan användas vid rumstemperatur för olika kommersiella bruk. Den används ofta tillsammans med andra filterteknik som t.ex. ett hepafilter. En luftrenare med aktivt kol kan få dina problem med t.ex. tobaksrök och dåligt lukt att försvinna. Det är en effektiv metod som flera använder när man är i behov av en luftbehandling.

Få den luftbehandling som motverkar bäst de problem som du har med luften som du andas in.

10 jan 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)